Mục tiêu định hướng và sứ mệnh

Mục tiêu và định hướng
Mục tiêu của công ty Duy Phát đúng như tên gọi của mình là duy trì và phát triển vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, hiện đại, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu: thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chiết nạp, kinh doanh khí và các sản phẩm khí. Từng bước đưa Công ty trở thành bộ phận thiết yếu trong mạng lưới kinh doanh cùa ngành công nghiệp Khí của Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi
Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một công ty chuyên kinh doanh, phân phối và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho ngành Công nghiệp khí dầu mỏ hóa lỏng. Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng trong khu vực. Luôn quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ tốt nhất những khách hàng trong thị trường hiện có và các khách hàng tiềm năng khác.

Công trình khác