Quy trình nạp LPG vào chai

Bước 1: Xem thời hạn kiểm định của bình LPG chuẩn bị đưa vào nạp.

1.1 Thời hạn kiễm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 05 năm. Đối với các chai đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.

1.2 Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

1.3 Khi rút ngắn thòi hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

1.4 Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Bước 2: Kiểm tra sơ lược về độ an toàn của bình LPG chuẩn bị đưa vào nạp.

2.1 Bình gas sử dụng không được cũ, rỉ sét, xuất xứ không rõ ràng.

2.2 Van an toàn của chai LPG còn hoạt động tốt.

Bước 3: Khắc phục các lỗi đơn cơ bản của bề ngoài chai LPG chuẩn bị đưa vào nạp.

3.1 Vệ sinh bề mặt chai LPG.

3.2 Vệ sinh van an toàn chai LPG.

3.3 Kiểm tra van chai.

– Kiểm tra bên ngoài van bằng mắt: Các van không có hiện tượng móp méo.

– Kiểm tra tình trạng ren để đảm bảo ren có hình dạng thích hợp, toàn vẹn, không có bavia, vết nứt…

– Kiểm tra độ kín của van bằng khí nén với áp suất phù hợp trên thiết bị thử van chuyên dùng.

Bước 4: Đưa chai LPG vào vị trí nạp LPG (bàn cân điện tử đạt tiêu chuẩn an toàn và được kiểm định chất lượng).

Bước 5: Điều chỉnh về khối lượng nạp trên bàn phím cân điện tử theo quy định.

Bước 6: Nạp LPG vào chai chứa LPG.

Bước 7: Lấy chai LPG vừa nạp (đã nạp hoàn tất) ra khỏi bàn cân điện tử.

Bước 8: Chụp màn co seal lên van bình LPG (niêm phong bình LPG) đúng quy cách.

8.1 Kiểm tra các bình gas phải còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín.

Bước 9: Di chuyển chai LPG đến nơi chứa chai LPG đã hoàn thành.

Bước 10: TEST (kiểm tra chai LPG lần cuối) trước khi giao hàng cho đại lý
(khách hàng).

***LƯU Ý: Nhân viên phụ trách phải tuân thủ đúng quy trình sau, khi phát sinh vấn đề ngoài quy trình phải báo ngay cho Ban giám đốc để kịp thời xử lý.

Công trình khác